Avem instituită 0 toleranță față de încălcarea  drepturilor omului și a legislației în vigoare

La nivelul companiei E.ON ASIST COMPLET S.A. am implementat o linie telefonică de urgență și un site web gestionat de către un partener, pentru transmiterea anonimă de sesizări privind posibile încălcări ale legilor și reglementărilor aplicabile. Nu doar angajații E.ON ASIST COMPLET S.A. , ci și partenerii noștri de afaceri, angajații acestora și alte terțe părți pot contacta această linie telefonică sau site-ul web în mod confidențial.

Puteți raporta prin telefon sau pe site-ul web dedicat avertizorului de integritate orice posibile cazuri de corupție, fraudă, delapidare, evaziune fiscală, încălcări ale drepturilor omului, încălcări ale legislației concurenței și ale legislației privind piața de capital, ale normelor privind tranzacțiile cu informații privilegiate, ale legislației privind protecția datelor sau alte încălcări ale Codului de conduită.

Avertizor de integritate

Accesează platforma online:

E.ON Compliance Solutions GmbH

https://eon-wb.compliancesolutions.com/ 

Accesează linia telefonică – disponibilă non-stop:

E.ON Compliance Solutions GmbH

+4 0371 700 157

* Menționam ca aceste canale sunt dedicate exclusiv avertizorilor de integritate !
(prin urmare acestea NU sunt destinate sesizărilor, cererilor sau reclamațiilor referitoare la activitățile companiei  noastre de prestări servicii tehnice, programări și intervenții de urgenta aferente etc. ; în acest scop, dacă doriți să depuneți o astfel de petiție, vă rugăm să accesați unul din canalele noastre de comunicare disponibile pentru adresarea de petiții aflate la secțiunea Contact – aici ).