Cursuri autorizate ANRE

E.ON Asist Complet este autorizată să organizeze și să desfășoare cursuri de pregătire teoretică și de specialitate pentru persoanele fizice/instalatori în vederea obținerii autorizației ANRE în domeniul gazelor naturale sau prelungirii valabilității acesteia, în baza avizului cu nr. 76772/28.10.2016.

Poți beneficia de cunoștințele, suportul și implicarea unor ingineri cu vastă experiență în domeniul gazelor naturale, certificați că formatori într-unul dintre cele 8 centre naționale pe care le deținem: Tîrgu-Mureș, Alba lulia, Timișoara, Cluj Napoca, Satu Mare, lași, Bacău, Sibiu și în alte orașe în funcție de numărul celor înscriși la cursuri.

Cursurile se organizează conform art.18 din Regulamentul pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ord. ANRE 182/2020 și au drept scop actualizarea pregătirii profesionale teoretice pentru gradele EGIU, EGD, PGIU, PGD, EGT, PGT în contextul alinierii legislației naționale la cea europeană, aprofundarea și sintetizarea cunoștințelor generate, precum și implementarea unui proces de pregătire continuă.

Tipuri de acreditări pe care le oferim

Activitate Tip legitimație/grad obținut Tip legitimație conform regulament
Proiectare ID PGIU
PGD
IT PGT
Execuție/Exploatare ID EGIU
EGD
IID EGIU
EGD
IIID EGIU
EGD
IT EGT
IIT EGT

Ce trebuie să conțină dosarul tău pentru:

  • cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2
  • actul de studii sau atestatul de recunoaștere sau echivalare a acestuia în România, în copie legalizată
  • certificat de competențe profesionale – instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
  • foaia matricolă, în copie legalizată – numai pentru profilul conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale
  • adeverințe eliberate de către operatorii economici autorizați de ANRE, unde solicitantul și-a desfășurat activitatea
  • un fișier electronic, în formă arhivată cu actul de identitate, certificatul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică, conform prevederilor art. 18
  • dovadă plată taxă
  • cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2
  • un fișier electronic, în formă arhivată cu actul de identitate si certificatul de absolvire a unui curs de pregatire teoretică, conform prevederilor art. 18.
  • dovada plată taxă

Informații utile

E.ON Asist Complet S.A.
Str. Gheorghe Doja nr. 64-68, Multinvest Business Center 2 etaj 3, Târgu Mureș, Mureș

T: 0265 200 400
E: serviciiclienti@eon-asistcomplet.ro